inhouse services

Zarządzamy pracą dużych grup pracowników tymczasowych, aby poprawić efektywność i obniżyć koszty. Rozwiązanie kierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, logistycznych, a także call centers.

inhouse services

Ze względu na swą metodologię, usługa Inhouse stanowi zaawansowany sposób pozyskiwania personelu tymczasowego i zarządzania nim. Koncentruje się na zwiększaniu efektywności zatrudnienia i redukcji kosztów. Prowadzi do optymalizacji wszystkich związanych z zatrudnieniem tymczasowym procesów, jak również do uzyskiwania oszczędności w tym obszarze.

sprawdź ofertę

jak działa usługa inhouse?

  1. Uruchamiamy biuro na terenie firmy klienta, dedykowane wyłącznie do obsługi tej firmy („in-house”);
  2. Wydzielamy zespół specjalistów, dla którego ten klient i jego potrzeby będą jedynym priorytetem;
  3. Jako wyłączny dostawca w zakresie personelu tymczasowego, koordynujemy wszystkie procesy z nim związane, znacząco ograniczając nakład pracy ze strony klienta;
  4. Wszystkie procesy powiązane z personelem tymczasowym są dopasowane do specyfiki i potrzeb klienta;
  5. Bazując na unikatowej metodologii i doświadczeniach, wspólnie z klientem pracujemy nad zwiększeniem efektywności, poprawą wydajności i redukcją kosztów.

kluczowe czynniki sukcesu

  • zdefiniowanie i zbudowanie Idealnej Puli Pracowników Tymczasowych,
  • optymalizacja wszelkich procesów powiązanych z wykorzystaniem personelu tymczasowego
  • stworzenie zespołu, dedykowanego wyłącznie do obsługi firmy klienta.

Łączne zastosowanie tych elementów prowadzi do poprawy efektywności, uzyskania stabilności oraz oszczędności w obszarze zatrudnienia tymczasowego.