outsourcing rekrutacji

Niedobór talentów to wyzwanie, z którym mierzy się obecnie wiele organizacji. Często, aby mu sprostać, nie wystarczają dotychczasowe metody. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców poszukuje wsparcia doświadczonych ekspertów w dziedzinie usług HR dla biznesu, oczekując zaawansowanych rozwiązań wspierających rozwój organizacji. Jednym z takich narzędzi jest oferowany przez Randstad Outsourcing Procesów Rekrutacyjnych

sprawdź ofertę

Czym jest RPO?

Jest to kompleksowe zarządzanie procesem pozyskiwania i zatrudniania pracowników dla klienta. RPO, poza samą rekrutacją, obejmuje też budowanie procesów rekrutacyjnych dla klienta, zwiększenie ich efektywności, optymalizację kosztów, wdrażanie technologii wspierających procesy rekrutacyjne i wiele innych. Klient przekazuje nam konkretne funkcje rekrutacyjne, które w jego imieniu prowadzimy, i za które odpowiadamy.

RPO charakteryzują takie elementy jak: dedykowany zespół rekrutacyjny dla klienta, zarządzanie procesem rekrutacyjnym i jego spójnością, strategiczne raportowanie i analizy, a także oparcie się na profesjonalnych programach służących do zarządzania procesami rekrutacyjnymi i aplikacjami kandydatów.

Jakie korzyści płyną tego rozwiązania?

  • skalowalność procesów rekrutacyjnych, czyli dostosowywanie ich liczby i przebiegu do zmieniających się potrzeb;
  • wysoka jakość kompetencji pozyskanych kandydatów, wynikająca z wykorzystywania unikalnych źródeł, wyspecjalizowanych procesy, a także rozwiniętej technologii
  • kontrola kosztów: wysoko wyspecjalizowany proces rekrutacji zapewnia przejrzystość i kontrolę wydatków poniesionych na procesy rekrutacyjne
  • skrócenie czasu zamykania projektów rekrutacyjnych oraz redukcja rotacji wśród nowozatrudnionych pracowników

Jakie firmy najczęściej korzystają z RPO?

RPO jest przeznaczone dla firm, które w skali roku rekrutują co najmniej kilkadziesiąt pracowników. Wówczas skala procesów umożliwia przyniesienie konkretnych korzyści z rozwiązań.

Najczęściej korzystają z tego rozwiązania duże firmy, szczególnie w sektorze finansowym, a ponadto w  obszarach IT, SSC i BPO, a także telekomunikacyjnym. Wzrasta także zainteresowanie wśród firm produkcyjnych, farmaceutycznych energetycznych oraz handlowych. Często usługami Outsourcingu Procesów Rekrutacyjnych zainteresowani są inwestorzy, których potrzeby rekrutacyjne są ogromne i muszą mieć pewność, że zdołają na czas zatrudnić cały personel.